Her er du: Hjem > Klubben > Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamling i Vonsild badminton Klub

Torsdag den 8. FEB kl. 1900 i Vonsild hallen

 Dagsorden:

1:              Valg af dirigent og protokolfører.

2:              Aflæggelse af beretning.

3:              Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4:              Behandling af indkomne forslag.

                 indtil nu 2 forslag –
                 a. kraftig forhøjelse af kontingent.

                 b. Kvalitets-klubtøj fra RSL til favørpris.

5:              Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter.

                 Bestyrelsen:

                      Per Olsen:                          på valg - modtager ikke genvalg.

                      Helga Jensen:                     ikke på valg.

                      Brian Hennings:                 på valg - modtager genvalg.

                      Mogens Bygebjerg:           ikke på valg

                      Rie Nielsen                         på valg - modtager genvalg.

                      Suppleanter:

                      Johnny Bull:                       På valg - modtager genvalg.

                      Poul Erik Hansen:              På valg – modtager genvalg.

6:              Eventuelt

                                 Vel mødt                                                

Bestyrelsen i VBK

Referat fra VBK`sgeneralforsamling torsdag den 8. februar 2018 kl. 19:00 i Vonsild hallen.

Fremmødte: Per, Brian, Helga, Rie, Johnny, Polle, Benny og Mogens.

Start: 19:03

Ad 1. Johnny og Mogens. Johnny konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt, som så også værende beslutningsdygtig.

Ad 2. Vedhæftet! Høstede bifald!

Ad 3. Vedhæftet! Helga har solgt 4 baner efter jul!

Ad 4. Per trak sit forslag a. tilbage.

b: Henlægges til efterfølgende bestyrelsesmøde!

Ad 5. Per trådte ud af bestyrelsen; men blev resurseperson nr. 2.

Benny Schmidt valgtes ind i bestyrelsen som nyt medlem.

Brian og Rie modtog genvalg.

Polle og Johnny modtog genvalg som suppleanter til bestyrelsen.

Allan og Per er Resursepersoner til bestyrelsen.

Ad 6. Snik/snak, og generalforsamlingen sluttede kl:19:57.

 

For referat: Mogens Bygebjerg.


 

Formandens beretning for 2017 kan ses her:

Kommende aktiviteter
20 december 2019 - 00:00
Sidste spilledag inden jul
Vonsildhallen
Juni 2019
<<     >>
Sn Man Tir Ons Tor Fre Lr
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

 

Sidst opdate:
November 30, 2019, 12:01
Sponsor

 

Bliv medlem af VBK

           Kontakt:

Helga Jensen på tlf.:

        41 27 52 03

Links